Regulamin

VIII BIEG CENTURIONA

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegów terenowych i przełajowych z przeszkodami wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
2. Aktywne spędzanie czasu wolnego
3. Integracja rodziny poprzez wspólne sportowe działania
4. Promocja Gminy Inowłódz

II. ORGANIZATOR

Fundacja Proem Zako
Chrześcijańskie Centrum Proem w Zakościelu,
Zakościele 80, 97-215 Inowłódz

III. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 1 maja 2021 r. / sobota / godz. 12:00
Bieg odbędzie się na dystansach: Classicus 5 km i Maximus 10 km oraz bieg dla dzieci Minimus 1 km
Start i meta biegu: Chrześcijańskie Centrum Proem w Zakościelu
Trasa: trasa biegu poprowadzona jest na terenie ośrodka, okolicznymi duktami leśnymi i polnymi oraz wzdłuż rzeki Pilicy. Trasa „naszpikowana” będzie naturalnymi lub zbudowanymi przeszkodami do pokonania w trakcie biegu w tym np. w wodzie, błocie i krzakach

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane przez internet.
Zarejestruj się
Opłata startowa: dorośli – 30zł, młodzież szkolna 15 zł, dzieci (bieg Minimus) 10 zł
Opłatę uiszczamy w czasie odbierania pakietu startowego przed rozpoczęciem biegu w godzinach 12:00-13:30

V. UCZESTNICTWO

Udział w biegu jest otwarty.

Bieg przełajowy na dystansie 1 km przeznaczony jest dla młodzszych dzieci. Mogą w nim uczestniczyć osoby urodzone po 31 grudnia 2011, w asyście biegnącego rodzica lub opiekuna.

Bieg na dystansie 5 km i 10 km przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci urodzonych przed 31 grudnia 2014. Dzieci mogą biec w asyście rodzica/opiekuna lub samodzielnie za zgodą pisemną rodzica/ opiekuna.

Każdy uczestnik przed startem do biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i podpisać stosowną deklarację/ zgodę.

VI. NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach:
– młodzież: chłopcy i dziewczynki urodzeni po 31 grudnia 2006 na obu dystanasach (10 km i 5 km)
– dorośli: mężczyźni i kobiety urodzeni przed 31 grudnia 2006 na obu dystansach (10 km i 5 km)

Każdy uczestnik kończący bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary.

W biegu dziecięcym Minimus – nie będzie prowadzona klasyfikacja. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg są zwycięzcami – otrzymają pamiątkowy medal i coś słodkiego.

VII. REGULAMIN

Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej oraz będzie do wglądu w dniu startu w biurze biegu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w biegu przełajowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie oraz podpisuje stosowną deklarację/ zgodę
2. Organizatorzy nie odpowiadają za:
a/ zaginione lub zagubione rzeczy w czasie imprezy
b/ wypadki powstałe z winy uczestników lub ich opiekunów lub innych zaistniałych sytuacji
3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.
4. Udział w imprezie nie jest objęty dodatkowym ubezpieczniem NNW.